Regulamin

    I. Dane podstawowe

   II. Oferta

  III. Zamówienie i zapłata

  IV. Realizacja zamówień. Wysyłka towaru

   V. Prawo do zwrotu

  VI. Reklamacja

 VII. Ochrona danych osobowych

VIII. Roszczenia sporne

 


 

I. Dane podstawowe 

 

Sklep internetowy działający pod adresem www.farby.shop.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży farb, bejc i lakierów. Właścicielem sklepu jest firma FARBA z siedzibą we Wrocławiu.


NR REGON: 932023382

NIP: 894-234-62-11


Podmiot uzyskał wpis do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem wpisu ..... Organem rejestrującym jest Prezydent Wrocławia.


Adres do korespondencji:

 

FARBA
Bystrzycka 69c
54-215 Wrocław

 

Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie RP.

 

Telefoniczny: 071 79 000 78, jak również wirtualny: biuro@farba.wroclaw.pl kontakt z pracownikami sklepu jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

 

II. Oferta

 

Produkty, które prezentujemy na stronie sklepu, stanowią ofertę handlową w myśl kodeksu cywilnego.

 

Ceny towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 

Zespół pracowników sklepu prowadzonego przez firmę FARBA, dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów, były najbardziej jak to możliwe, zgodne z rzeczywistością.

 

W przypadku niewykluczonej zmiany ceny produktu lub niektórych parametrów technicznych, nasz pracownik jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania klienta i umożliwienia wycofania zamówienia.

 

Sklep prowadzony przez firmę FARBA zastrzega sobie prawo do powodowanego zjawiskami niezależnymi, wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się na stronie internetowej. Jeżeli zaistnieje sytuacja, w której z przyczyn obiektywnych, zamówionego towaru nie będzie w magazynie, klient jest bezzwłocznie informowany o tym fakcie i ma możliwość wyboru między zmianą kupowanego towaru na inny, dłuższym czasem realizacji lub rezygnacją z zamówienia.


III. Zamówienie i zapłata

Zamówienia można składać na 3 sposoby:

1. poprzez formularz zamówieniowy dostępny na stronie internetowej www.farby.shop.pl,
2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@farby.shop.pl,
3. telefonicznie pod numerem 071 79 000 78 w dni powszednie w godz. 10:00 do 17:30.

 

Kupujący obowiązany jest do podania numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail, pod którymi możliwe będzie potwierdzenie zamówienia.

Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówień oraz listy elektroniczne o wątpliwej treści nie będą rozpatrywane. W przypadku braku akceptacji zamówienia przez sklep prowadzony przez firmę FARBA w terminie 5 dni, zamówienie uznaje się za nieważne.

Sklep prowadzony przez firmę FARBA nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu. Wówczas, kupujący zobowiązany jest do ponownego uiszczenia opłaty za przesyłkę. W przeciwnym wypadku, umowę uważa się za nieważną, a środki pieniężne podlegające zwrotowi, pomniejsza się o koszty wysyłki (* dotyczy przedpłaty na konto).

Do każdej przesyłki dołączony zostaje paragon fiskalny, będący pierwszorzędnym dokumentem uprawniającym do korzystania z prawa gwarancji, reklamacji lub zwrotu towaru.

Firma FARBA wystawia faktury VAT na życzenie Klienta. Aby ją otrzymać należy podczas składania zamówienia dopisać lub poinformować o tym obsługę sklepu podając dane firmy. Faktury VAT nie wystawiamy po zrealizowaniu zamówienia, gdyż jej odpowiednikiem jest paragon fiskalny.

Zamówione towary są dostarczane na adres do wysyłki, zależnie od wyboru Klienta - za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Koszty wysyłki zależą od wagi towaru i widnieją na stronie z pełnym opisem.

Zapłaty za towar dokonać można za pomocą przedpłaty na konto.

Numer konta bankowego: 26 1090 2398 0000 0006 0802 6833

Klient ma możliwość w obecności spedytora (dostarczyciela), sprawdzić zawartość paczki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli kupujący stwierdzi takie uszkodzenie, należy w obecności spedytora sporządzić protokół reklamacyjny niezbędny do uznania reklamacji.

IV. Realizacja zamówień. Wysyłka towaru

Przez moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży w zamówieniach dokonanych drogą elektroniczną (formularz zgłoszeniowy/wiadomość e-mail), rozumieć należy czas udzielenia przez obsługę sklepu informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji, natomiast drogą telefoniczną - czas rozmowy, w której pracownik obsługi sklepu przyjął zamówienie.

Produkty mogą mieć następujące adnotacje: "wysyłka do 24h", "wysyłka do 2 dni", "wysyłka do 3 dni", "wysyłka do 5 dni". Zamówienia tych produktów z wyborem płatności przy odbiorze są realizowane i wysyłane odpowiednio w ciągu 24h, dwóch, trzech bądź pięciu dni od chwili zakupu, z wyłączeniem sobót i dni świątecznych. W zamówieniach, w których Klient wybrał przedpłatę na konto, realizacja uwarunkowana jest zaksięgowaniem wpływu środków pieniężnych na jedno z naszych kont bankowych, zaś wysyłka odbywa się w ciągu 24h od daty wpływu tych środków.


Termin dostawy w obu przypadkach liczony od momentu wysłania towaru, miarkuje się na 24h do 2 dni roboczych jeżeli wybrano firmę kurierską oraz 2-5 dni roboczych, jeżeli dostawcą jest Poczta Polska.
   

W sytuacji zaginięcia przesyłki dostarczanej przez Pocztę Polską, po otrzymaniu od Klienta informacji o takiej treści, sklep prowadzony przez firmę FARBA po upływie 21 dni od daty wysłania towaru, składa wniosek o postępowanie reklamacyjne w placówce pocztowej. Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela Poczty Polskiej, sklep FarbyShop kontaktuje się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki towaru lub anulowania zamówienia i zwrotu gotówki.
    

V. Prawo do zwrotu

 
Klient zawierając umowę na odległość, w myśl ustawy (Dz. U. z dnia 30 maja 2014r.) może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej (wzór na końcu regulaminu) w terminie 14 dni licząc od daty dostarczenia przesyłki.

Towar powinien wrócić w niezmienionym stanie, w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu, wraz z paragonem lub kopią faktury. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zamknięte fabrycznie nie mogą być zwrócone po otwarciu.

Do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy  wysłanie przez Klienta listem poleconym lub mailem na adres biuro@farba.wroclaw.pl oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zamieszczony jest przez na końcu  tego regulaminu. Sklep po otrzymaniu oświadczenia natychmiast potwierdzi odstąpienie od umowy listem poleconym lub mailem. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt zwrotu towaru ponosi Klient.

Pieniądze łącznie z kosztem wysyłki w jedną stronę zostaną zwrócone przelewem bankowym na wskazane konto w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zwróconego towaru.

Nie podlega odstąpieniu od umowy kupna farba barwiona, wyprodukowana według specyfikacji klienta, wykonana na jego indywidualne życzenie, zgodnie z numerem koloru podanym w zamówieniu przez Klienta.

 

VI. Reklamacja

Wszystkie przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie. Ubezpieczenie wygasa z chwilą wręczenia przesyłki odbiorcy, dlatego prosimy sprawdzać przesyłkę pod kątem uszkodzeń mechanicznych jeszcze w obecności kuriera, a w razie stwierdzenia szkody, sporządzić protokół odbioru dostępny u dostawcy.

Reklamację wynikającą z niezgodności towaru z umową, rozpocząć należy nawiązaniem kontaktu z obsługą sklepu i podaniem przyczyny reklamacji. Kolejnym etapem jest wysłanie na adres firmy, towaru w niezmienionym stanie wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.
 Przesyłki o dużej wadze lub gabarytach powinny być wysłane po uzgodnieniu z obsługą sklepu - firmą kurierską. Przesyłki wysyłane na koszt sklepu nie będą odbierane.
Uznana reklamacja wiąże się z wymianą na nowy lub naprawą, i wysyłką towaru w ciągu 30 dni licząc od dnia dostarczenia reklamowanego towaru do siedziby sklepu prowadzonego przez firmę FARBA w tej sytuacji zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych ze zwrotem, naprawą i wysyłką towaru.

W przypadku, gdy rozmiar towaru wybrany przez kupującego okaże się nieprawidłowy, istnieje możliwość wymiany towaru na prośbę Klienta, z zastrzeżeniem, iż koszty zwrotu i wysyłki pokrywa kupujący.

Reklamacja towaru w czasie objętym gwarancją, sprowadza się do zgłoszenia obsłudze sklepu informacji o usterce, następnie wysłaniu produktu wraz formularzem reklamacyjnym na adres firmy. Koszty wysyłki pokrywa kupujący. Gwarancji nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne oraz uszkodzenia spowodowane niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem.

VII. Ochrona danych osobowych

Dokonując rejestracji w sklepie prowadzonym przez firmę FARBA, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy adresowej.

Firma FARBA daje gwarancję przestrzegania zasad Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r oraz gwarancję nieudostępniania ich innym osobom fizycznym i prawnym.

Formularze zamówień i rejestracji, które wymagają podania danych adresowych, są umieszczone w bezpiecznym obszarze serwisu. Łączenie z nimi odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer), dzięki czemu wszystkie dane osobowe są szyfrowane i niemożliwe do odczytania przez osoby trzecie.

VIII. Roszczenia sporne
      
Sklep prowadzony przez firmę FARBA zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, użytkowników strony obowiązuje aktualna wersja.

 

 

Formularz odstąpienia od umowy


( formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

Data.............................

 

 

                                                                                                                                                   Adresat:

                                                                                                                                                   FARBA
                                                                                                                                                   Bystrzycka 69c
                                                                                                                                                   54-215 Wrocław

 

 

 

 

Informuję o moim zamiarze odstąpienia od umowy sprzedaży następujących rzeczy zgodnie z dokumentem zakupu nr............................z dnia....................

1.................................................................................................................

2................................................................................................................

3.................................................................................................................

Data odbioru.....................................

Adres konsumenta.................................................................................

....................................................................................................................

Telefon kontaktowy do konsumenta....................................................

 

 

Podpis (tylko w wersji papierowej)

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel